Değerlerimiz

Başta Necip Akar olmak üzere, Gripin’in tüm emek verenleri, Gripin’in o tek vücutta toplanan enerjisini, değerlerimizi ayakta tutarak sağlar:

Tutkumuz; bizim ilham kaynağımız, girişimci ruhumuz; yol arkadaşımızdır.

İnsanların onuruyla yaşadığı gibi, Gripin de onuruyla yaşar. İş etiğinin ilkeleri, bu yaşamın temelini oluşturur.

Dünden bugüne geldiğimiz nokta, ulusal bir başarının göstergesi, bizim de yol göstericimizdir.

KALİTEnin tamamen bir yaşam biçimi olarak benimsendiği Gripin A.Ş. de;  çağdaş yönetim sisteminin değerleri, tüm üst yönetim ve çalışanların sürdürülebilir etkin faaliyet içerisinde yer almalarını sağlayabilen, dünyaya ve değişime açık, sürekli iyileştirme ve geliştirme ruhunu canlı tutan bir ortamın vazgeçilmez teminatıdır.

En önemli başarı ölçütümüz, ülkemize ve ülke ekonomisine kazandırdığımız değerlerdir.